Translational research in clinical trials: The only way forward

Alexander Eggermont, Herbie Newell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1965-1969
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume37
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit