Treatment of adenosine deaminase deficiency

Peter M. Hoogerbrugge, Jack J.H. Bleesing, Jaak M. Vossen, Dinko Valerio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Severe combined immune deficiency disease due to a deficiency of the enzyme adenosine deaminase is a rare disease. However, it has been used as a prototype disease for the development of a variety of treatment modalities that are currently applied in more frequent diseases. For example, allogeneic bone marrow transplantation and stem cell gene therapy have been used for adenosine deaminase deficiency before being applied in other more frequent diseases. In the present paper, the development of bone marrow transplantation and stem cell gene therapy. as well as treatment with purified enzyme, for adenosine deaminase deficiency are discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-93
Aantal pagina's7
TijdschriftBioDrugs
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of adenosine deaminase deficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit