Treatment of an infant with a vaginal yolk sac tumour and distant metastases with chemotherapy only [2]

N. J.J. Neels, W. J.E. Tissing, R. Pieters, J. W. Oosterhuis, C. P. Van De Ven, A. S. Devos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-297
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit