Treatment of disseminated renal cell cancer with combinations of interleukin-2, lymphokine-activated killer cells, and alpha-interferon.

G. Stoter, S. H. Goey, D. Batchelor, A. M. Eggermont, C. Lamers, J. W. Gratama, R. L. Bolhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-233
Aantal pagina's9
TijdschriftProgress in clinical and biological research
Volume378
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit