Treatment of EBV-associated nodular sclerosing Hodgkin lymphoma in a patient with ataxia telangiectasia with brentuximab vedotin and reduced COPP plus rituximab

Michael T Meister, Sandra Voss, Dirk Schwabe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Patients with ataxia telangiectasia (AT) with malignancies face poor prognosis due to increased treatment-related toxicity. Here, we report a 14-year-old male with AT and Hodgkin lymphoma (HL) who received brentuximab vedotin and reduced COPP plus rituximab courses. This treatment resulted in complete remission and showed no severe toxicity.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2018-20
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume62
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of EBV-associated nodular sclerosing Hodgkin lymphoma in a patient with ataxia telangiectasia with brentuximab vedotin and reduced COPP plus rituximab'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit