Treatment of HIV infection with the CCR5 antagonist maraviroc

Wiete Kromdijk, Alwin D.R. Huitema, Jan Willem Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of HIV infection with the CCR5 antagonist maraviroc'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science