Treatment of malignant fibrous histiocytoma of bone. A plea for primary chemotherapy

Gerard J. Den Heeten, Heimen Schraffordt Koops, Willem A. Kamps, J. Wolter Oosterhuis, Dirk Th Sleijfer, Jan Oldhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of malignant fibrous histiocytoma of bone. A plea for primary chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen