Treatment of older patients with immune checkpoint inhibitors in routine clinical care as compared to inclusion in pivotal registration trials

Marie Rose B.S. Crombag, John B.A.G. Haanen, Paul Baas, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)529-532
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Geriatric Oncology
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit