Treatment of Patients with Severe Combined Immunodeficiency due to Adenosine Deaminase (ADA) Deficiency by Autologous Transplantation of Genetically Modified Bone Marrow Cells. University Hospital Leiden and Institute of Applied Radiobiology and Immunology TNO, The Netherlands

P. M. Hoogerbrugge, J. M.J.J. Vossen, V. W.V. Beusechem, D. Valerio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)553-558
Aantal pagina's6
TijdschriftHuman Gene Therapy
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit