Treatment of primary embryo-derived teratocarcinomas in mice with cis-diamminedichloroplatinum

Jan W. Oosterhuis, Ivan Damjanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)695-697,699
TijdschriftEuropean Journal of Cancer and Clinical Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit