Treatment of primary embryo-derived teratoid tumors with cisplatin

J. W. Oosterhuis, I. Damjanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1476-1477
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume126
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit