Treatment of retroperitoneal residual tumor after PVB chemotherapy of nonseminomatous testicular tumors

Willem A.H. Gelderman, Heimen Schraffordt Koops, Dirk Th Sleijfer, J. Wolter Oosterhuis, Jan Oldhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of retroperitoneal residual tumor after PVB chemotherapy of nonseminomatous testicular tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen