Treatment Outcome of Children with Retinoblastoma in a Tertiary Care Referral Hospital in Indonesia

Krisna Handayani, Braghmandita W. Indraswari, Mei N. Sitaresmi, Sri Mulatsih, Pudjo H. Widjajanta, Wijnanda A. Kors, Gertjan Jl Kaspers, Saskia Mostert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment Outcome of Children with Retinoblastoma in a Tertiary Care Referral Hospital in Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen