Treatment with Statins Does Not Revert Trained Immunity in Patients with Familial Hypercholesterolemia

Siroon Bekkering, Lotte C.A. Stiekema, Sophie Bernelot Moens, Simone L. Verweij, Boris Novakovic, Koen Prange, Miranda Versloot, Jeanine E. Roeters van Lennep, Henk Stunnenberg, Menno de Winther, Erik S.G. Stroes, Leo A.B. Joosten, Mihai G. Netea, Niels P. Riksen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

85 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Individuals with elevated LDL-cholesterol levels have an increased risk for cardiovascular disease. Despite lipid lowering strategies, however, a significant cardiovascular risk remains. Bekkering et al. show that monocytes from patients with familial hypercholesterolemia have a trained immunity phenotype and that lipid lowering with statins does not revert this pro-inflammatory phenotype.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Metabolism
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment with Statins Does Not Revert Trained Immunity in Patients with Familial Hypercholesterolemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit