Treatment with Statins Does Not Revert Trained Immunity in Patients with Familial Hypercholesterolemia

Siroon Bekkering, Lotte C.A. Stiekema, Sophie Bernelot Moens, Simone L. Verweij, Boris Novakovic, Koen Prange, Miranda Versloot, Jeanine E. Roeters van Lennep, Henk Stunnenberg, Menno de Winther, Erik S.G. Stroes, Leo A.B. Joosten, Mihai G. Netea, Niels P. Riksen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment with Statins Does Not Revert Trained Immunity in Patients with Familial Hypercholesterolemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen