Trends in incidence, treatment and survival of patients with stage IV colorectal cancer: A population-based series

A. E.M. van der Pool, R. A. Damhuis, J. N.M. Ijzermans, J. H.W. de Wilt, A. M.M. Eggermont, R. Kranse, C. Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

182 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trends in incidence, treatment and survival of patients with stage IV colorectal cancer: A population-based series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry