Trends in treatment and survival for advanced laryngeal cancer: A 20-year population-based study in the Netherlands

Adriana J. Timmermans, Boukje A.C. Van Dijk, Lucy I.H. Overbeek, Marie Louise F. Van Velthuysen, Harm Van Tinteren, Frans J.M. Hilgers, Michiel W.M. Van Den Brekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

60 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trends in treatment and survival for advanced laryngeal cancer: A 20-year population-based study in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen