Trial watch: Anticancer radioimmunotherapy

Erika Vacchelli, Ilio Vitale, Eric Tartour, Alexander Eggermont, Catherine Sautès-Fridman, Jérôme Galon, Laurence Zitvogel, Guido Kroemer, Lorenzo Galluzzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trial watch: Anticancer radioimmunotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen