Trial Watch: Lenalidomide-based immunochemotherapy

Michaela Semeraro, Erika Vacchelli, Alexander Eggermont, Jérôme Galon, Laurence Zitvogel, Guido Kroemer, Lorenzo Galluzzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trial Watch: Lenalidomide-based immunochemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen