Trial watch: Monoclonal antibodies in cancer therapy

Erika Vacchelli, Alexander Eggermont, Jérôme Galon, Catherine Sautès-Fridman, Laurence Zitvogel, Guido Kroemer, Lorenzo Galluzzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trial watch: Monoclonal antibodies in cancer therapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen