TRPM7, a novel regulator of actomyosin contractility and cell adhesion

Kristopher Clark, Michiel Langeslag, Bart van Leeuwen, Leonie Ran, Alexey G Ryazanov, Carl G Figdor, Wouter H Moolenaar, Kees Jalink, Frank N van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

293 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TRPM7, a novel regulator of actomyosin contractility and cell adhesion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen