Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitor Etanercept Does Not Alter Methotrexate-Induced Gastrointestinal Mucositis in Rats

Nicoline S S Kuiken, Edmond H H M Rings, Jan-Willem C Alffenaar, Rick Havinga, Angelika Jurdzinski, Albert K Groen, Wim J E Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitor Etanercept Does Not Alter Methotrexate-Induced Gastrointestinal Mucositis in Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science