Tumor necrosis factor and isolated hepatic perfusion: From preclinical tumor models to clinical studies

Mark R. De Vries, Timo L.M. Ten Hagen, Andreas W.K.S. Marinelli, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1811-1823
Aantal pagina's13
TijdschriftAnticancer Research
Volume23
Nummer van het tijdschrift2 C
StatusGepubliceerd - mrt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit