Tumor necrosis factor-based isolated limb perfusion for soft tissue sarcoma and melanoma: Ten years of successful antivascular therapy

Alexander M.M. Eggermont, Timo L.M. ten Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-80
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Oncology Reports
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit