Tumor necrosis factor-costimulated T lymphocytes from patients with systemic sclerosis trigger collagen production in fibroblasts

Thomas Hügle, Steven O'Reilly, Rachel Simpson, Marina D. Kraaij, Venetia Bigley, Matthew Collin, Anja Krippner-Heidenreich, Jacob M. Van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tumor necrosis factor-costimulated T lymphocytes from patients with systemic sclerosis trigger collagen production in fibroblasts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen