Tumor suppressor IKZF1 mediates glucocorticoid resistance in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia

R Marke, J Havinga, J Cloos, M Demkes, G Poelmans, L Yuniati, D van Ingen Schenau, E Sonneveld, E Waanders, R Pieters, R P Kuiper, P M Hoogerbrugge, G J L Kaspers, F N van Leeuwen, B Scheijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1599-603
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume30
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit