Tumor suppressors BTG1 and BTG2 regulate early mouse B-cell development

Esther Tijchon, Liesbeth van Emst, Laurensia Yuniati, Dorette van Ingen Schenau, Jørn Havinga, Jean-Pierre Rouault, Peter M Hoogerbrugge, Frank N van Leeuwen, Blanca Scheijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e272-6
TijdschriftHaematologica
Volume101
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit