Tumor vascular therapy with TNF: critical review on animal models.

Timo L.M.ten Hagen, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tumor vascular therapy with TNF: critical review on animal models.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen