Tumour suppressor RNF43 is a stem-cell E3 ligase that induces endocytosis of Wnt receptors

Bon Kyoung Koo, Maureen Spit, Ingrid Jordens, Teck Y. Low, Daniel E. Stange, Marc Van De Wetering, Johan H. Van Es, Shabaz Mohammed, Albert J.R. Heck, Madelon M. Maurice, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

633 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tumour suppressor RNF43 is a stem-cell E3 ligase that induces endocytosis of Wnt receptors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen