Tunneling nanotubes facilitate autophagosome transfer in the leukemic niche

B de Rooij, R Polak, F Stalpers, R Pieters, M L den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1651-1654
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit