Two-stage model-based design of cancer phase i dose escalation trials: Evaluation using the phase i program of barasertib (AZD1152)

Ron J. Keizer, Anthe S. Zandvliet, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-stage model-based design of cancer phase i dose escalation trials: Evaluation using the phase i program of barasertib (AZD1152)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen