Tyrosine kinase inhibitor levels matter in treating chronic GVHD

Lotte van der Wagen, Julie Janssen, Reinier Raijmakers, Eefke Petersen, Moniek de Witte, Niels de Jong, Mar Bellido, Ellen Meijer, Brigitte Bär, Jaap Jan Boelens, Alwin Huitema, Jürgen Kuball

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We observed a possible concentration effect relationship for nilotinib on resolution of chronic Graft versus Host disease.These data suggest therapeutic drug monitoring might be useful for patients receiving tyrosine kinase inhibitors for chronic GVHD.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1141-1144
Aantal pagina's4
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume54
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tyrosine kinase inhibitor levels matter in treating chronic GVHD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit