Ultrasound measurements for the prediction of osteoporotic fractures in elderly people

S. M.F. Pluijm, W. C. Graafmans, L. M. Bouter, P. Lips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

146 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasound measurements for the prediction of osteoporotic fractures in elderly people'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen