Ultrasound morphology criteria predict metastatic disease of the sentinel nodes in patients with melanoma

Christiane Voit, Alexander C.J. Van Akkooi, Gregor Schäfer-Hesterberg, Alfred Schoengen, Katharina Kowalczyk, Joachim C. Roewert, Wolfram Sterry, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

120 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasound morphology criteria predict metastatic disease of the sentinel nodes in patients with melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology