Unbound Plasma, Total Plasma, and Whole-Blood Tacrolimus Pharmacokinetics Early After Thoracic Organ Transplantation

Maaike A. Sikma, Erik M. Van Maarseveen, Claudine C. Hunault, Javier M. Moreno, Ed A. Van de Graaf, Johannes H. Kirkels, Marianne C. Verhaar, Jan C. Grutters, Jozef Kesecioglu, Dylan W. De Lange, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unbound Plasma, Total Plasma, and Whole-Blood Tacrolimus Pharmacokinetics Early After Thoracic Organ Transplantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science