Understanding nanomedicine treatment in an aggressive spontaneous brain cancer model at the stage of early blood brain barrier disruption

Phillip W. Janowicz, Zachary H. Houston, Jens Bunt, Nicholas L. Fletcher, Craig A. Bell, Gary Cowin, Christopher B. Howard, Dewan Taslima, Nicholas Westra van Holthe, Amber Prior, Vanessa Soh, Saikat Ghosh, James Humphries, Pie Huda, Stephen M. Mahler, Linda J. Richards, Kristofer J. Thurecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding nanomedicine treatment in an aggressive spontaneous brain cancer model at the stage of early blood brain barrier disruption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen