Understanding value and patient complexity among common inpatient vascular surgery procedures

Joel L. Ramirez, Jose Lopez, Katherine Sanders, Peter A. Schneider, Warren J. Gasper, Michael S. Conte, Julie Ann Sosa, James C. Iannuzzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding value and patient complexity among common inpatient vascular surgery procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen