Understanding variability in posaconazole exposure using an integrated population pharmacokinetic analysis

Michael J. Dolton, Roger J.M. Brüggemann, David M. Burger, Andrew J. McLachlan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

62 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding variability in posaconazole exposure using an integrated population pharmacokinetic analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen