Unique BHLHB3 overexpression in pediatric acute myeloid leukemia with t(6;11)(q27;q23)

E. A. Coenen, C. M. Zwaan, J. Stary, A. Baruchel, V. De Haas, R. W. Stam, D. Reinhardt, G. J.L. Kaspers, S. T.C.J.M. Arentsen-Peters, C. Meyer, R. Marschalek, L. L. Nigro, M. Dworzak, R. Pieters, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1564-1568
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume28
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit