Unique expression patterns of H19 in human testicular cancers of different etiology

A J Verkerk, I Ariel, M C Dekker, T Schneider, R J van Gurp, N de Groot, A J Gillis, J W Oosterhuis, A A Hochberg, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

61 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unique expression patterns of H19 in human testicular cancers of different etiology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen