Unlike dietary restriction, rapamycin fails to extend lifespan and reduce transcription stress in progeroid DNA repair-deficient mice

María B Birkisdóttir, Dick Jaarsma, Renata M C Brandt, Sander Barnhoorn, Nicole van Vliet, Sandra Imholz, Conny T van Oostrom, Bhawani Nagarajah, Eliana Portilla Fernández, Anton J M Roks, Ype Elgersma, Harry van Steeg, José A Ferreira, Jeroen L A Pennings, Jan H J Hoeijmakers, Wilbert P Vermeij, Martijn E T Dollé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unlike dietary restriction, rapamycin fails to extend lifespan and reduce transcription stress in progeroid DNA repair-deficient mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen