Unmet information needs about the delivery of rheumatology health care services: A survey among patients with rheumatoid arthritis

Jorit Meesters, Ingeborg de Boer, Marleen van den Berg, Marta Fiocco, Thea Vliet Vlieland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unmet information needs about the delivery of rheumatology health care services: A survey among patients with rheumatoid arthritis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen