Unmet needs for relapsed or refractory Wilms tumour: Mapping the molecular features, exploring organoids and designing early phase trials - A collaborative SIOP-RTSG, COG and ITCC session at the first SIOPE meeting

Jesper Brok, Annelies M C Mavinkurve-Groothuis, Jarno Drost, Daniela Perotti, James I Geller, Amy L Walz, Birgit Geoerger, Claudia Pasqualini, Arnauld Verschuur, Angela Polanco, Kathy P Jones, Marry van den Heuvel-Eibrink, Norbert Graf, Filippo Spreafico

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unmet needs for relapsed or refractory Wilms tumour: Mapping the molecular features, exploring organoids and designing early phase trials - A collaborative SIOP-RTSG, COG and ITCC session at the first SIOPE meeting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen