Unrelated donor bone marrow transplantation in Fanconi anaemia: The Leiden experience

Ch M. Zwaan, M. H. Van Weel-Sipman, W. E. Fibbe, M. Oudshoorn, J. M.J.J. Vossen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unrelated donor bone marrow transplantation in Fanconi anaemia: The Leiden experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen