Update on the Pathophysiology and Risk Factors for the Development of Malignant Testicular Germ Cell Tumors in Complete Androgen Insensitivity Syndrome

Martine Cools, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Update on the Pathophysiology and Risk Factors for the Development of Malignant Testicular Germ Cell Tumors in Complete Androgen Insensitivity Syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen