Upper urinary tract cancer: Location is correlated with prognosis

H. G. Van Der Poel, N. Antonini, H. Van Tinteren, S. Horenblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

86 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Upper urinary tract cancer: Location is correlated with prognosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen