UPPP combined with radiofrequency thermotherapy of the tongue base for the treatment of obstructive sleep apnea syndrome (European Achives of Oto-Rhino-Laryngology DOI: 10.1007/s00405-008-0640-x)

Emke Van Den Broek, Wietske Richard, Harm Van Tinteren, Nico De Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1577
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology
Volume265
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit