Upregulation of Claudin-4, CAIX and GLUT-1 in distant breast cancer metastases

Laura S. Jiwa, Paul J. van Diest, Laurien D. Hoefnagel, Jelle Wesseling, Pieter Wesseling, Cathy B. Moelans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Upregulation of Claudin-4, CAIX and GLUT-1 in distant breast cancer metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science