Uptake of the neuron‐blocking agent meta‐iodobenzylguanidine and serotonin by human platelets and neuro‐adrenergic tumour cells

M. Rutgers, G. A.M. Tytgat, M. Verwijs‐Janssen, C. Buitfnhuis, L. A. Smets, P. A. Voûte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uptake of the neuron‐blocking agent meta‐iodobenzylguanidine and serotonin by human platelets and neuro‐adrenergic tumour cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen