Use of the moving epidemic method (Mem) to assess national surveillance data for respiratory syncytial virus (rsv) in the netherlands, 2005 to 2017

Laura M. Vos, Anne C. Teirlinck, José E. Lozano, Tomás Vega, G. A. Donker, Andy Im Hoepelman, Louis J. Bont, Jan Jelrik Oosterheert, Adam Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of the moving epidemic method (Mem) to assess national surveillance data for respiratory syncytial virus (rsv) in the netherlands, 2005 to 2017'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen